Otevřeno

Pondělí - Pátek 07:00-15:00
Otevírací doba dle předchozí telefonické domluvy
1) POLOHOPISNÉ ZAMĚŘENÍ PRO PROJEKTOVÉ PRÁCE
 • slouží jako podklad pro projektové práce
 • projektant mnohem snadněji vypracuje projektovou dokumentaci
2) VYTYČENÍ PRŮBĚHU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ DLE PROJEKTU
 • vytyčení nově navrhované inženýrské sítě dle projektové dokumentace
 • velmi důležité v případech, kdy má nová inženýrská síť vést velmi blízko vlastnické hranici pozemku, který by měl zůstat touto sítí nedotčen
3) ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PRŮBĚHU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ PRO KOLAUDACI, PRO SPRÁVCE SÍTĚ, DIGITÁLNÍ TECHNICKOU MAPU MĚSTA (DTMM)
 • zaměření skutečného provedení se vyhotovuje pro příslušný stavební úřad nebo pro správce sítě
 • v městech, které provozují digitální technické mapy, je nutné provést zápis i do těchto map
 • geodetické zaměření se provádí na vrchu potrubí, před zapískováním a zasypáním inženýrské sítě
1) VÝŠKOPISNÝ A POLOHOPISNÝ PLÁN PRO PROJEKTOVÉ PRÁCE
 •  slouží jako podklad pro projektanty při tvorbě projektové dokumentace
 •  jsou zde znázorněny všechny viditelné znaky inženýrských sítí, stromy, svahy, budovy, rozhraní zpevněných a nezpevněných ploch, zaměřené další objekty podle přání projektanta
 • měřeno v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Balt po vyrovnání
2) VYTYČENÍ STAVBY DLE PROJEKTU
 • vytyčení stavby je přenesení projektu do terénu tak, aby stavebník mohl stavbu správně polohově a výškově umístit
 • stavbu nové budovy je potřeba vytyčit před zahájením zakládání stavby
 • pro vytyčení budovy potřebujeme situaci z projektové dokumentace stavby ať v papírové či digitální podobě
 • vytyčené body obvykle stabilizujeme hřebíky v dřevěných kolících
3) ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY
 • zaměření skutečného provedení stavby se provádí po dokončení stavby nebo v jejím průběhu
 • slouží jako kontrolní prvek pro ověření správnosti dodržení schválené projektové dokumentace
 • zaměření nutné ke kolaudaci (požaduje stavební úřad)
 • správci inženýrských sítí vyžadují ke kolaudaci zaměření skutečného průběhu přípojek před záhozem s nadmořskou výškou na vrchu položeného potrubí