Otevřeno

Pondělí - Pátek 07:00-15:00
Otevírací doba dle předchozí telefonické domluvy
DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ OBJEKTU, BUDOVY
  • zpracovává se před rekonstrukcí stávajícího objektu
  • v terénu měříme půdorysný obrys budovy, důležité prvky na fasádě objektu (okenní otvory, vstupy, výšku hřebene střechy, výšku střechy u okapového svodu, rozhraní fasád, atiky, arkýře, vikýře atd.)

Ze zaměření vyhotovujeme následující výstupy:

1) výkres ve 3D

  • formáty DWG, DGN, DXF, PDF
  • souřadnice v systému S-JTSK, výšky v BpV

2) stavební výkresy

  • půdorysy 1.NP; 2.NP atd.
  • podélný a příčný řez (obvykle v místě schodiště)
  • pohledy (severní, jižní, východní, západní)